shutterstock_85786168

Allmänt

Trots att var sjätte par har svårt att bli gravida pratas det inte som mycket om ofrivillig barnlöshet i samhället. Nedsatt fertilitet blir allt  vanligare i takt med att man väntar längre med att bilda familj.

De flesta par förväntar sig att bli gravida ganska snart efter att de slutat med preventivmedel men när tiden går och inget händer kommer många olika känslor fram; nedstämdhet, ilska, skuld och ibland avundsjuka. Det är inte så konstigt att man väljer att inte prata öppet om problemet.

Kvinnans fertilitet avtar med åldern och vid svårighet att bli gravid är det viktigt att ganska snabbt komma i kontakt med en gynekolog eller fertilitetsklinik för att göra en utredning, särskilt om kvinnan är äldre än 35 år.

Om kvinnan är äldre än 35 år bör man söka hjälp  hos gynekolog redan efter 6 månaders försök till graviditet. Om kvinnan är 35 år eller yngre och har regelbunda menstruationer och man har ett normalt samliv, är det emellertid inte aktuellt med utredning förrän efter 1 år.

Om en ganska uppenbar orsak till barnlösheten finns, t.ex. om kvinnan har oregelbundna eller inga menstruationer alls, måste man givetvis söka hjälp tidigare, oavsett ålder.

   Limhamns Kvinnoklinik

Utredning par

Utredningen tar 6-7 veckor från det att paret kommit till kliniken. Vid nybesöket och även vid det avslutande samtalet måste båda i paret vara närvarande.  Det är avsatt en timme till det första besöket.  Vid nybesöket går vi  igenom den hälsodeklaration som ni lämnat in. I hälsodeklarationen frågar vi också om eventuella sjukdomar, läkemedel m.m. som eventuellt inte är  är relaterade till infertilitet. Det är viktigt  för oss att få en helhetsbild innan utredningen startar. Om ni  tidigare sökt annan vårdinrättning och kanske redan startat en utredning är det viktigt att ni tar med er journalkopior och resultat av prover och undersökningar.

Vid första besöket undersöks kvinnan gynekologiskt och vid behov tas cellprov samt klamydiaprov.  Vaginalt ultraljud görs för att bedöma livmoderns utseende, äggstockarnas volym och antalet omogna äggblåsor räknas. Efter undersökningen går vi igenom hur utredningen i just ert fall skall läggas upp. Ni får räkna med att avsätta en timme för nybesöket. Blodprover tas hos oss på mottagningen och mannen får en remiss för spermaprov.

Utredningen avslutas med ett längre samtal med ansvarig läkare och vi sammanfattar då resultaten av prover och undersökningar samt ger  förslag på behandling. De flesta orsaker till barnlöshet är behandlingsbara men prognosen är sämre ju äldre kvinnan är.  De behandlingar som kan bli aktuella är ägglossningsstimulering, insemination eller provrörsbefruktning. Vi bedömer och rådgiver vilka möjligheterna är för att lyckas både med och utan behandling.

Utredning ensamstående kvinnor

Utredningen tar 2-3 veckor från det att kvinnan kommit till kliniken. Vid nybesöket går vi igenom den hälsodeklaration som du lämnat in. Vid första besöket görs en gynekologisk undersökning, provtagning för klamydia samt eventuellt cellprov. Vaginalt ultraljud görs för bedömning av livmoder och antalet omogna äggblåsor räknas, kallat ”äggreserv”. Du kommer att få information om hur utredningen går till. Blodprover tas hos oss på mottagningen.  Vi kommer också att planera in ett besök för undersökning av passage genom äggledarna.  Utredningen avslutas med ett summeringsbesök där vi går igenom resultat av undersökningar och prover och diskuterar behandling.