Donatorinsemination

Om man är ensamstående kvinna eller lever i ett samkönat förhållande och har en önskan om att bli gravid, alternativt lever i ett olikkönat förhållande där mannen saknar spermier, kan man genomgå donatorinsemination.

 

Innan inseminationen måste man genomgå en utredning 

För många människor är det en självklarhet att få barn. Trots detta upplever så mycket som var sjätte par svårigheter att bli gravida på egen hand. Därutöver finns det många ensamstående kvinnor och samkönade par som har en önskan om att bli föräldrar.

Efter en lagändring år 2019 är det möjligt för privata kliniker att erbjuda assisterad befruktning med donerade könsceller. Något som gjort det möjligt för både ensamstående kvinnor, samkönade par och olikkönade par där mannen saknar spermier att bli föräldrar.

Innan man kan genomgå en donatorinsemination måste man däremot genomgå en så kallad fertilitetsutredning, vilken syftar till att undersöka hur goda chanserna är att bli gravid till följd av en behandling.

Fertilitetsutredningen inkluderar bland annat läkarbesök, sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning med ultraljud samt provtagning av hormoner och infektionsscreening.

När man ska genomgå en donatorinsemination kräver även lagen att man genomgår en psykosocial utredning tillsammans med en beteendevetare.

Hur lång tid utredningen tar kan variera beroende på om man är ensamstående, ett samkönat eller olikkönat par. För olikkönade par tar utredningen vanligtvis 6–7 veckor, medan den för ensamstående kvinnor och samkönade par brukar ta ungefär 2–3 veckor att genomföra.

Utredningen avslutas med ett summeringsbesök där vi går igenom resultat av undersökningar och prover och diskuterar behandling.

 

Limhamns Kvinnoklinik erbjuder fertilitetsutredningar 

Limhamns Kvinnoklinik är belägen på Geijersgatan 2b och är en gynekologisk mottagning med specialistkunskap inom infertilitet och utredning av ofrivillig barnlöshet. Till oss är både ensamstående kvinnor, samkönade par och olikkönade par välkomna att genomgå fertilitetsutredningar!

Utöver fertilitetsutredningar kan vi erbjuda kontrastundersökningar av äggledare, ägglossningsstimulering, utredning vid missfallsbenägenhet och tidigt graviditetsultraljud.

Läs mer om vår klinik eller hör av dig till oss för att boka in ett mottagningsbesök eller få svar på dina frågor. Varmt välkommen till Limhamns Kvinnoklinik!