Gynekolog Malmö

Söker du efter en gynekolog i Malmö? Om du och din partner har försökt bli gravida under en längre tid, eller om du som ensamstående kvinna eller kvinna i ett samkönat kvinnligt par har barnönskan, är du välkommen att komma till oss vid Limhamns Kvinnoklinik.

På vår klinik i Malmö erbjuder vi utredning vid ofrivillig barnlöshet och till viss mån allmän gynekologi.

Våra gynekologer i Malmö

Här har du möjlighet att träffa en gynekolog för utredning. Innan ni träffar gynekologen bör ni fylla i en hälsodeklaration. Denna går ni sedan igenom tillsammans med er gynekolog. Har ni sedan tidigare tagit del av en utredning eller sökt vård så är det viktigt att ni tar med kopior på journalhandlingar och eventuella provsvar.

Undersökningar har visat att cirka 10–15% av samtliga olikkönade par i Sverige behöver genomgå en utredning på grund av ofrivillig barnlöshet. Ni är alltså inte ensamma. Vi har jobbat med utredningar av anledning till ofrivillig barnlöshet under många år och har lång erfarenhet och kunskap inom området.

Nästa steg?

Efter att ni gått igenom hälsodeklarationen kommer ni tillsammans med er läkare ta fram en plan för hur utredningen kommer att gå till.

Vid första besöket kommer kvinnan som avser bära barnet genomgå vaginal ultraljudsundersökning och provtagning för klamydia och eventuellt cellprov. Vid ultraljudsundersökningen görs en bedömning av livmoder och äggstockar. Efter detta läggs det upp en plan för utredningen. Utredningen tar oftast 6–7 veckor, och avslutas sedan med ett möte med patientansvarig läkare. Då informeras ni om era resultat, och får förslag och råd angående behandling, om så skulle behövas.

Välkommen att kontakta oss här.