IVF-behandling

IVF är en förkortning av in vitro fertilisering och syftar till en behandling där ägg plockas ut och befruktas utanför kvinnans kropp. Ett annat ord som brukar användas för att beskriva behandlingen är provrörsbefruktning.

 

Ofrivillig barnlöshet – ett utbrett problem

Så mycket som var sjätte par upplever svårigheter att bli gravida på egen hand. Det finns många potentiella anledningar till varför man inte blir gravid. Orsaken kan ligga hos kvinnan, hos mannen eller hos båda, men ibland hittas ingen säker förklaring till barnlösheten.

 

Utredning vid ofrivillig barnlöshet 

Om man har problem med ofrivillig barnlöshet, alternativt om man är en ensamstående kvinna eller ett samkönat kvinnligt par som har en önskan om att få barn, kan IVF vara en lämplig behandling.

För att avgöra huruvida IVF är en lämplig behandling eller inte, måste man genomgå en så kallad fertilitetsutredning.

För olikkönade par omfattar utredningen huvudsakligen en medicinsk del som innehåller flertalet tester och provet, däribland läkarbesök, sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning med ultraljud samt provtagning av hormoner och infektionsscreening.

För ensamstående kvinnor och samkönade par, samt olikkönade par där mannen saknar egna spermier, finns möjlighet att genomgå IVF med donerade spermier. I dessa fall omfattar fertilitetsutredningen även en psykosocial undersökning som genomförs tillsammans med en beteendevetare.

Syftet med fertilitetsutredningen är att försöka hitta en orsak till den ofrivilliga barnlösheten samt bedöma hur goda chanserna att bli gravid är, med eller utan behandling.

Utredningen tar mellan 2–7 veckor beroende på om man är ensamstående eller ett samkönat eller olikkönat par. Den avslutas med ett summeringsbesök där man går igenom resultatet från undersökningarna och diskuterar vilken behandling som eventuellt kan vara lämplig.

 

Så går en IVF-behandling till i korthet 

Om fertilitetsutredningen visar att IVF är en lämplig behandlingsmetod planeras den in hos en klinik. IVF-behandlingen består av flera olika moment. I korthet inkluderar den följande steg:

  1. Hormonstimulering
  2. Ägguttag
  3. Befruktning
  4. Embryoåterföring
  5. Väntan och ultraljudstest

 

Limhamns Kvinnoklinik erbjuder fertilitetsutredningar

Limhamns Kvinnoklinik är belägen på Geijersgatan 2b och är en gynekologisk mottagning med specialistkunskap inom infertilitet och utredning av ofrivillig barnlöshet. Läs mer om vår klinik eller hör av dig till oss för att boka in ett mottagningsbesök eller få svar på dina frågor. Varmt välkommen till Limhamns Kvinnoklinik!