IVF med donerade spermier

Den första januari 2019 trädde en ny lag i kraft. En lag som gjorde det möjligt för privata kliniker att erbjuda IVF med donerade spermier.

Att genomgå IVF med donerade spermier kan bli aktuellt både när man är ensamstående, i en samkönad kvinnlig parrelation eller om man är i en olikkönad parrelation och har svårigheter att bli gravid på egen hand.

 

Det första steget är att genomgå en utredning

Innan man kan genomföra en assisterad befruktning måste man genomgå en så kallad fertilitetsutredning, om någon sådan inte är gjord sedan tidigare.

Utredningen syftar till att bedöma förutsättningarna för behandlingen och innefattar bland annat läkarbesök, sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning med ultraljud samt provtagning av hormoner och infektionsscreening. När man ska genomföra IVF med donerade spermier måste man även göra ett besök hos en beteendevetare.

Såväl ensamstående kvinnor, samkönade kvinnliga par och olikkönade par måste genomgå en utredning.

För ensamstående kvinnor och samkönade kvinnliga par tar utredningen 2–3 veckor, medan den för olikkönade par tar 6–7 veckor.

 

Efter en lyckad utredning påbörjas IVF-behandlingen

Om utredningen visar att utsikterna för behandlingen anses vara goda påbörjas behandlingen, vilken sker i olika steg:

  1. Hormonstimulering av kvinnan som ska bära barnet
  2. Ägguttag när ett antal äggblåsor på äggstockarna har blivit tillräckligt stora
  3. Befruktning av äggen med de donerade spermierna
  4. 2–5 dagar efter befruktningen sker återföringen av embryot
  5. Ett par veckor senare sker ett första graviditetstest för att se om behandlingen lyckats

 

Limhamns Kvinnoklinik erbjuder fertilitetsutredningar

Limhamns Kvinnoklinik är en gynekologisk mottagning som är inriktad mot utredning av ofrivillig barnlöshet. Hos oss möts du av erfaren och engagerad personal som hjälper både ensamstående kvinnor, samkönade kvinnliga par och olikkönade par med fertilitetsutredningar!

Läs mer om hur fertilitetsutredningen går till, lär känna vår klinik eller hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Varmt välkommen till Limhamns Kvinnoklinik!