Kvinnoklinik i Malmö

Limhamns Kvinnoklinik i Malmö tillhandahåller en professionell rådgivning och hjälp för dig som av olika skäl inte kan få barn. Tack vare vår samlade kompetens kan vi genomföra en utredning för att om möjligt hitta någon förklaring till svårigheterna att bli gravida. Vår kvinnoklinik finner ni i Malmö på Geijersgatan 2B.

Besök vår kvinnoklinik i Malmö för utredning

Det vi erbjuder är en utredning av varför ni inte kan få barn. Det finns mycket som kan ligga bakom. Inte minst finns det flertal problem som kan uppstå baserat på ens egna val av livsstil. Är man till exempel rökare, eller har någon nära som röker brukar detta påverka fertiliteten negativt. Även grav övervikt samt undervikt kan vara negativt för ens chanser att bli gravid.

Andra orsaker till svårigheter att bli gravid kan vara äggledarfaktor eller utebliven ägglossning. Givetvis ingår det i utredningen även en bedömning av mannen och spermaprov kommer att analyseras.

Ofrivillig barnlöshet drabbar i genomsnitt 10–15% av alla par. Vi försöker utreda anledningen till svårigheterna att bli gravid, och ger sedan förslag på vidare behandling om så skulle behövas.

Vi utreder även samkönade kvinnliga par samt ensamstående kvinnor som vill genomgå behandling med donerade spermier. Under utredningen utreds förutsättningarna för graviditet av våra specialistläkare.

Välkommen till Limhamns Kvinnoklinik i Malmö!