Kvinnokliniken Malmö

Limhamns Kvinnoklinik i Malmö är en plats dit du som upplever att du har svårt att få barn kan få allt ifrån rådgivning till utredning för ofrivillig barnlöshet.

Personligt bemötande på kvinnokliniken i Malmö

För att få reda på anledningarna bakom varför du inte kan få barn behöver du en plats att börja. I de fall att du redan försökt flertal gånger med att bli gravid utan framgång är det en bra idé att besöka en kvinnoklinik och få en utredning. Kvinnokliniken i Malmö (Limhamns Kvinnoklinik) har lång erfarenhet och mycket kunskap inom området. Vi försöker ta reda på var problematiken ligger, med hjälp av en omfattande utredning där vi utreder allt ifrån sjukdomshistoria till själva ägglossningen.

Ensamstående kvinnor och samkönade kvinnliga par som skulle vilja genomgå behandling med donerade spermier är välkomna att boka utredning hos oss, då förutsättningarna för graviditet utreds av våra läkare.

På kliniken möts du av engagerad personal

Upp till 10–15% av alla par i Sverige drabbas av ofrivillig barnlöshet. Av den andelen är det ungefär 70% som efter utredning och behandling lyckas med graviditet och barn. För att vi ska kunna påbörja en utredning krävs att ni som olikkönat par aktivt har försökt att bli gravida under minst ett års tid. För kvinnor som fyllt 35 år bör man söka redan efter 6 månader med försök till graviditet. Om kvinnan har mycket oregelbundna menstruationer eller ingen mens alls måste man givetvis söka tidigare.

Under utredningen kommer vi att försöka ta reda anledningen till varför du och din partner har drabbats av barnlöshet. I vissa fall hittar vi inte någon säker bakomliggande orsak och detta kallas då en oförklarlig infertilitet. Utredningen tar cirka 6–7 veckor och avslutas med ett summeringsbesök där vi går igenom resultat av alla prover och undersökningar. I samband med detta besök får ni besked om era förutsättningar, både för spontan graviditet och för graviditet med hjälp av fertilitetsbehandling.

Välkommen in till den personliga kvinnokliniken i Malmö!