Bästa patient.

Vi har inte kapaciteten och möjligheten att ta emot nya patienter med allmänna gynekologiska besvär.

Uppdaterad 2023-01-09.