Vår verksamhet på samma sätt som tidigare, dvs att alla typer av gynekologiska besök, fertilitetsutredningar och utförs så länge du är frisk.

Munskydd är från och med  1 okt 2021 valfritt för patienter som kommer till oss. Vår personal använder munskydd eller visir vid patientnära besök.

Fertilitetsbehandling utförs så länge det inte förekommer några riskfaktorer för den gravida kvinnan. Vi rekommenderar att man tagit båda vaccindoserna innan fertilitetsbehandling. Du hittar uppdaterad information om vaccination mot Covid-19 på Folkhälsomyndigheten.

Partner är välkomna vid nybesök och summeringsbesök. Vid stimuleringsultraljud och äggledarkontroll ber vi att din partner stannar hemma.

VIKTIGT:
Har du symptom på förkylning, hosta eller feber måste ditt besök eller behandling skjutas upp. Notera att detta även gäller milda symptom. Ovanstående gäller också om du träffat person med bekräftad infektion med Covid-19.

Ovanstående råd kan komma att ändras om påbud från myndigheter inkommer eller kunskapsläget ändras. Vi informerar Er här via vår hemsida om våra riktlinjer ändras. Ni är naturligtvis välkomna att ringa oss om ni har frågor.

Ni kan nå oss på 040-15 00 60!