Satsning på kvalitet & miljö

ISO Certifikat Limhamns KvinnoklinikVi har under många år satsat på både kvalitet och miljö. Ledningssystemet för Limhamns Kvinnoklinik tillsammans med Nordic IVF och Göteborgs Kvinnoklinik uppfyller kvalitets- och miljökraven enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Detta innebär att alla rutiner och processer är dokumentstyrda och att vi har ett system för hantering av eventuella avvikelser. Vi genomför interna revisioner och genomgår regelbundet oberoende granskning av externt certifieringsföretag. Arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår kontinuerligt och vi arbetar ständigt med patientfokuserade och kvalitetsmässigt förbättringar.

Våra digitala journalsystem innebär ökad effektivisering och tillåter att vi kontinuerligt bearbetar material statistiskt med målet att ständigt förbättras. Vårt arbete med miljön genomsyrar det dagliga arbetet där all personal är involverad i att vår verksamhet ska lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi utför regelbundet patientenkäter för att mäta er uppfattning om vårdkvaliteten vid kliniken. Resultat av dessa enkäter ligger till grund för delar av förbättringsarbetet. Här hittar du vår miljö- och kvalitetspolicy.

Resultat av enkätundersökning 2019

Under december 2019 genomförde vi en enkätundersökning på kliniken. Vid ställde 12 frågor om verksamheten och patienterna fick kryssa i något av svarsalternativen; Riktigt bra/ Bra / Dåligt/ Riktigt dåligt eller Varken eller. Resultatet kan du läsa om här!