Satsning på kvalitet

ISO Certifikat Limhamns KvinnoklinikLimhamns kvinnoklinik uppfyller kvalitets- och miljökrav enligt ISO 9001 och 14001. Detta innebär att alla rutiner och processer är dokumentstyrda och att vi har ett system för hantering av eventuella avvikelser. Vi genomför interna revisioner och genomgår regelbundet oberoende granskning av externt certifieringsföretag.

Arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår kontinuerligt och vi arbetar ständigt med patientfokuserade och kvalitetsmässigt förbättringar.

Journalsystemet är datoriserat. Vi utför regelbundet patientenkäter för att mäta er uppfattning om vårdkvaliteten vid kliniken. Resultat av dessa enkäter ligger till grund för delar av förbättringsarbetet.

Resultat av enkätundersökning 2019

Under december 2019 genomförde vi en enkätundersökning på kliniken. Vid ställde 12 frågor om verksamheten och patienterna fick kryssa i något av svarsalternativen; Riktigt bra/ Bra / Dåligt/ Riktigt dåligt eller Varken eller. Resultatet kan du läsa om här!