LHBTQ Diplom Limhamns Kvinnoklinikimhamns Kvinnoklinik är nu HBTQ-diplomerad!

All personal har genomgått en HBTQ-utbildning anordnad av Enheten för sexuell hälsa, Hudkliniken, Södersjukhuset. Fokus har varit synliggörande, termer, begrepp och historia. Vi har också diskuterat kring normer och utanförskap, minoritetsstress och hälsa samt bemötande i vården. För oss är det viktigt att alla patienter, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning blir bemötta med respekt och professionalitet samt känner sig välkomna.