Nu är resultatet klart från patientenkäten som vi utförde på vår klinik i december 2019 och vi är både glada och stolta över att 95 % av er svarat Riktigt bra eller Bra på våra 12 frågor! Högst uppskattade är vår personal gällande både bemötande och professionalism/kunskapsnivå.

Läs mer om resultatet här!

Stort tack för att ni deltog och bidrog till att vi fortsätter att förbättra oss!

Nordic IVF Malmö    Limhamns Kvinnoklinik