Tack till er alla som bidrog och svarade på vår patientenkät! Vi fick in 78 svar. Några av er hade önskemål om att ha telefontid även måndagar, och detta har vi redan verkställt.

På frågan om väntetid fick cirka 75 % av er vänta i mindre än 5 minuter och detta var betydligt bättre jämfört med förra året. Vi fick mycket goda resultat och mer än 95% svarade positivt (bra/ja) på samtliga frågor

Läs mer om resultaten på Enkät Limhamns Kvinnoklinik 2017.