Vi vill tacka er alla som svarat på vår enkätundersökning under december 2018, ni hjälper oss att utveckla vår verksamhet! Enkäten bestod av 12 frågor om verksamheten där man fick kryssa i något av svarsalternativen; Riktigt bra/ Bra / Dåligt/ Riktigt dåligt eller Varken eller.

Sammanfattningsvis fick vi väldigt höga betyg av er, vilket vi är mycket glada för! Mer än 90 % svarade Bra eller Riktigt bra på alla frågor. Högst uppskattades personalen, både
bemötande från sjuksköterska och läkare (96 % respektive 93 % svarade Riktigt bra).

Läs hela resultatet här!